Programmamanager Samenwerking DCMR Milieudienst Rijnmond 13-05-2024

 1. Vacatures Leek
 2. Programmamanager Samenwerking DCMR Milieudienst Rijnmond 13-05-2024

Werken in Leek

 

Introductie vacature 

Programmamanager samenwerking Seveso omgevingsdiensten

Kruimelpad

 1. Programmamanager samenwerking Seveso omgevingsdiensten

Afdeling: DCMR Milieudienst Rijnmond

Standplaats: Landelijk

Sluitingsdatum: 15 mei 2024

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn, het Rijnmondgebied en namens de provincie Zeeland ook voor de Zeeuwse Seveso-bedrijven. Wij zoeken vastberaden naar het ideale evenwicht tussen de ambities van de ruim 27.000 bedrijven die hier opereren en de 1,2 miljoen mensen die hier leefbaar en veilig willen wonen en werken. Dat is balanceren voor gevorderden. Daarom zoekt DCMR betrokken specialisten die hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor een betere leefomgeving en die willen groeien tussen professionals.

Word jij de spil in de samenwerking tussen de 6 Seveso-omgevingsdiensten?

Achtergrond bij deze opdracht

Nederland is een dichtbevolkt land. Woningen en industrie zijn soms letterlijk naast elkaar gelegen. Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die werken met dusdanige grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en risicovolle productieprocessen dat er specifieke regels gelden. Europese wetgeving (Seveso) moet voorkomen dat er zware ongevallen ontstaan en de eventuele gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken. Het doel is om de leefomgeving rond deze risicovolle Seveso bedrijven veilig, gezond en duurzaam te houden.

De bedrijven zelf zijn verantwoordelijk. Ze worden geacht zelf de risico's van hun opslag en productieprocessen te kennen en passende maatregelen te treffen in geval van zware ongevallen zoals bij brand of een explosie. De overheid houdt toezicht en grijpt in als de maatregelen die bedrijven treffen niet toereikend zijn. De uitvoering van de Seveso-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op bedrijven is door de provincies uitbesteed aan de zes Seveso-omgevingsdiensten.

Deze zes omgevingsdiensten zijn erop gericht de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH-taken)bij Seveso-bedrijven te optimaliseren en te uniformeren. Daarvoor is landelijk een meerjaren agenda (MJA) Seveso opgesteld en een landelijk coördinatiepunt Seveso6 ingericht welke bij DCMR is ondergebracht. Dit coördinatiepunt ondersteunt de zes omgevingsdiensten bij de uitvoering van het MJA, hun gezamenlijke uitvoering van de VTH taken en het realiseren van hun gezamenlijke ambities. Het coördinatiepunt wordt aangestuurd door de programmamanager die direct verantwoording aflegt aan de algemeen directeur DCMR.

En er is veel te doen! De uitvoering van deze taken bevindt zich middenin ontwikkelingen als de energietransitie, maatwerkaanpak grote CO2 uitstoters en aandacht voor gezondheid, (p)ZZS en beleidsknelpunten n.a.v. het OVV-rapport rondom bescherming van de gezondheid van omwonenden. En met de komst van de omgevingswet ook de implementatie van nieuwe instrumenten als financiële zekerheidsstelling en de bestuurlijke boete.

Binnen het coördinatiepunt zoeken wij met ingang 1 juni 2024 een Programmamanager samenwerking Seveso omgevingsdiensten.

Dit is jouw uitdaging:

De focus van deze programmamanager is vooral landelijk georiënteerd en erop gericht de VTH taken bij Seveso en RIE categorie 4 bedrijven van de zes Seveso-omgevingsdiensten in Nederland stevig en uniform neer te zetten. Dit doet de kandidaat door:

- leiding te geven aan de landelijke coördinatie van de uitvoering VTH bij Seveso-bedrijven. Daarbij is de kandidaat zowel financieel als inhoudelijk verantwoordelijk voor het landelijke MJA Seveso programma voor een uniforme en kwalitatief sterke uitvoering van de VTH taken bij Seveso-bedrijven. De programmamanager stuurt daarbij projectleiders aan op de deelgebieden vergunningverlening, toezicht en handhaving en algemene onderwerpen zoals opleidingen, en communicatie. Daarnaast stuurt hij/zij de collega's in het coördinatiebureau (circa 4 fte) functioneel aan. Het team bestaat uit collega's voor beleid, communicatie, secretariaat en financiën.

- te schakelen tussen meerdere niveaus van uitvoering tot bestuur, waardoor de kandidaat een netwerker en souffleur tegelijk is. Dit komt tot uiting in ondersteuning van de betrokken bestuurders en directeuren. Tevens is de programmamanager klankbord voor en sparringpartner van de coördinator van het landelijk samenwerkingsverband Seveso directeur DCMR maar zo nodig ook voor de andere directeuren van de Seveso OD 's.

- op te treden als voorzitter van het managementoverleg van de zes Seveso OD 's. Daarnaast is hij/zij de secretaris van het directeurenoverleg. De secretaris stemt af met de leden van de Ambtelijke Advies Commissie IPO over de uitvoering en verantwoording van het Meerjarenprogramma van de gezamenlijke provincies. Je zorgt vanuit jouw centrale positionering ervoor dat de collega's die de Seveso OD's vertegenwoordigen in de Seveso+ samenwerking op management en directeurenniveau goed worden gevoed en geïnformeerd, zodat zij maximaal hun rol en verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen.

- als Seveso-boegbeeld af te stemmen met provincies, NLA, de Veiligheidsregio's, ILenT, de waterkwaliteitsbeheerders, het openbaar ministerie en IenW in Seveso+ verband. Tevens ligt er de opdracht om de samenwerking tussen de zes Seveso OD's te versterken.

Ons werkveld is extreem in ontwikkeling. Ontwikkelingen zoals de energietransitie, maatwerkaanpak, interbestuurlijk programma en het actieprogramma van I&W n.a.v. het OVV rapport maken het belangrijk om proactief kansen te signaleren en waar dat nodig is regie te pakken als Seveso OD's. Alle 28 omgevingsdiensten zijn verenigd in ODnl, de Seveso Inspectiesdiensten in Seveso+ en continu moet er worden afgewogen wat in welke breedte en vanuit welke samenwerking moet en kan worden opgepakt. Als programmamanager verwachten we van jou dat jij hier een centrale rol in kan spelen. Je hebt een netwerk binnen de OD's en de samenwerkingsverbanden en je bent in staat af te wegen wat er binnen de Seveso6 samenwerking opgepakt kan en moet worden, en wat op een andere manier of plek. Je gebruikt jouw team om beleidsvragen te duiden en uit te werken en jij pakt waar dat nodig is regie op de inhoud.

Wie zoeken we?

Voor het uitoefenen van deze functie is het nodig om goed op de hoogte te zijn van steeds veranderende omstandigheden in het werkveld en hier op te anticiperen dan wel in mee te veranderen, de betrokken directeuren en het management hierover te informeren en te adviseren. Tegelijkertijd is het belangrijk om te blijven sturen op de resultaten van de landelijke Meerjaren agenda Seveso. In dat verband vragen wij van je dat je:

 • Een visie hebt op de samenwerking binnen de Seveso OD's en binnen Seveso+. Je bent een boegbeeld voor onze gezamenlijke ambities en bent in staat om de verandering die dit vraagt aan te jagen;
 • een HBO+ / academisch werk- en denkniveau met ervaring als programma-/projectmanager en bij voorkeur kennis van het vakgebied hebt;
 • ervaring hebt met operationeel leidinggegeven, maar ook de principes van netwerksturing kent en deze weet toe te passen. Je bent een leider voor jouw team, je voert regie en weet ook op de inhoudelijke ambities en lijn de betrokken collega's te inspireren en in beweging te zetten;
 • communicatief sterk bent en transparant, proactief werkt aan beleid en heldere afspraken maakt;
 • bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust bent. Werken in een bestuurlijk krachtenveld met soms tegengestelde belangen is je niet vreemd;
 • de kunst van het verbinden verstaat en daarin dienstbaar bent.

Wat bieden we?

Een uitdagende functie met een groot maatschappelijk belang! De omvang van het aantal uren is bespreekbaar, afhankelijk van je aanstelling/opdracht.

De CAO van provincies is van toepassing op deze functie. In deze rol bieden we je onder andere het volgende:

 • Een salaris van maximaal € 7.749,- (schaal 14, een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden en inschaling gebeurt op basis van relevante ervaring)) per maand op basis van 36 uur per week;
 • Boven op je salaris ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget van ruim 22% van het salaris dat je kunt laten uitbetalen, opsparen, of juist inzetten voor extra verlof, een 13e maand of een nieuwe fiets. Het kan allemaal;
 • Flexibiliteit in je werktijden en waar je werkt;

Laat je cv bij ons achter via de sollicitatieknop!

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Kurt Heijnen ) of Nienke de Wilde ). Heb je meer informatie nodig over de procedure? Bel of Whatsapp dan met ) of mail naar .

We kijken uit naar jouw reactie!

Wil jij ook werken voor ruim 1,2 miljoen inwoners aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving in het Rijnmondgebied?

Wil je meer weten over onze vacatures, neem dan contact met ons op.

Kurt Heijnen

Naar DCMR.nl

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam

Stuur e-mail

Joëlle van Buuren

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelProgrammamanager
Indicatie salaris (min – max]7749 – 7749
OpleidingsniveauHBO
Aantal uren (min – max)1 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVast
BrancheAfval en milieu
LocatieSchiedam, Zuid-Holland,Nederland
Soliciteer directhttps://www.werkenbijdcmr.nl/werken-bij/vacatures/programmamanager-samenwerking-seveso-omgevingsdiensten

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Leek en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.