Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Oldebert, Leek

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Leek. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Leek
  2. stcrt-2013-839
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 19 december 2012 het voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Oldebert, als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening opnieuw heeft vastgesteld. Het genomen voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk dat ongewenste ontwikkelingen tegen worden gegaan en dat een nieuw bestemmingsplan bedrijventerrein Oldebert wordt voorbereid. Op 17 november 2011 is er ook een voorbereidingsbesluit bekend gemaakt maar deze is vervallen. Aangezien de voorbereidingen voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan meer tijd vergt dan gepland, is het noodzakelijk dat opnieuw een voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied dat rood omlijnd is aangegeven op de bij het besluit van 6 december 2012 behorende kaart. Dit gebied wordt begrensd door de Oldebertweg, de Tolbertervaart, de Leuringslaan en de noordzijde van de wijk Sintmaheerdt. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 januari 2013 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Het besluit treedt daags na publicatie in werking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Het voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Oldebert is tevens te raadplegen via www.leek.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De plancode is NL.IMRO.0022.VBTB12oldebert-0001.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen