Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 33 Enumatil, Leek

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Leek. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Leek
  2. stcrt-2013-11832
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 33 Enumatil vanaf 2 mei 2013 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt in het gemeentehuis. Dit bestemmingsplan is opgesteld om in het voormalige schoolgebouw een voorziening ten behoeve van wonen met begeleiding te realiseren voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische diagnose. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Voor nadere informatie of het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van ruimtelijke ordening. Het ontwerpplan met bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0022.BPEN13ONTW1-OW01) en eveneens via www.leek.nl. De bronbestanden van het plan zijn via de website van de gemeente te verkrijgen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen