Penningmeester Atana 13-05-2024

  1. Vacatures Leek
  2. Penningmeester Atana 13-05-2024

Werken in Leek

 

Introductie vacature 

ATANA

  • over ATANA

Plaats: Den Haag
Sluitingsdatum: 30-06-2024
Website: https://devaillant.nl

over Theater

is een van de acht Haagse Cultuurankers met als primaire opdracht de
cultuurparticipatie in Stadsdeel Centrum te bevorderen. De organisatie is gehuisvest in het hart
van de Schilderswijk en richt haar focus op de wijken Transvaal en Schilderswijk. Om in een
superdiverse omgeving in te kunnen spelen op behoeften van bewoners, ontwikkelde
een vraaggestuurde aanpak. Voor groepen mensen die niet zelf in hun culturele behoefte
kunnen voorzien en in aanvulling op het vraaggestuurde programma ontwikkelt en
programmeert voorstellingen en activiteiten die aansluiten op de belevingswereld
van de bewoners.


Functieomschrijving:

Theater zoekt een voor het bestuur (onbezoldigd)

is een stichting met een bestuursmodel. Het bestuur werkt nauw samen met de directie, die zorg draagt voor de gehele organisatie. Het bestuur geeft richting en controleert en doet dit in nauwe samenspraak met directeur en zakelijk leider. Het bestuur volgt daarbij de Code Cultural Governance, de Code Diversiteit en Inclusie en hanteert de richtlijnen van de WBTR. Voor het maken van afspraken, het plannen van vergaderen en het verzorgen van stukken en verslagen wordt het bestuur bijgestaan door een medewerker van .

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk en heeft een belangrijke rol in het vaststellen van visie, strategie, doelstellingen. Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:
▪ Het vaststellen van het (meerjaren-) beleid, het toetsen en waar nodig bijsturen van de uitvoering daarvan;
▪ Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid;
▪ Het aansturen van en fungeren als klankbord voor de directie;
▪ Het onderhouden van een netwerk met (culturele) organisaties en de gemeente, ter bevordering van de positie van de stichting in de stad

In verband met vernieuwing van het bestuur komen wordt er gezocht naar een .

Het bestuur van de stichting dient uit minimaal drie en ten hoogste zeven personen te bestaan,
te weten: 1. Voorzitter, 2. Secretaris, 3. (of een combinatie van de rol van secretaris/) en 4. Algemeen lid.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat voldoende kennis aanwezig is op de volgende terreinen:
A. De culturele sector en cultuurparticipatie
B. Personeel en organisatie
C. Financiën en control
D. Participatie-modellen
E. Bewoners(samenstelling) Schilderswijk en Transvaal
Deze rollen/portefeuilles worden onder de bestuursfuncties verdeeld.

ALGEMENE VAARDIGHEDEN
Van de bestuursleden wordt onder meer verwacht dat zij:
▪ De doelstellingen en statuten van stichting onderschrijven, ondersteunen en bewaken.
▪ Een goed evenwicht kennen tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand, omdat de directie in de stichting een zelfstandige rol heeft bij het uitvoeren van het beleid van het beleid.
▪ Het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting aansprekend kunnen uitdragen.
▪ Maatschappelijk betrokken en ondernemend zijn, met durf en daadkracht.
▪ Teamspelers zijn die effectief kunnen communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken.
▪ Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen en voldoende tijd hebben om zich in te lezen en eventuele uit de vergaderingen voortkomende acties op te pakken.
▪ Integriteit vooropstellen door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven.
▪ Met vertrouwelijke gegevens kunnen omgaan. Bestuurservaring is een pré maar geen vereiste. Het maakt minder uit wie of wat je bent, maar vooral wat je meebrengt.

Idealiter bezit een bestuurder van de stichting de volgende vaardigheden:
▪ Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien);
▪ Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven);
▪ Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar 'twee kanten van de medaille' kunnen zien);
▪ Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke);
▪ Inlevingsvermogen

INZET
Het bestuur vergadert zes tot acht keer per kalenderjaar. Een vergadering duurt doorgaans anderhalf tot twee uur. De stukken voor iedere vergadering vragen een paar uur voorbereidingstijd.
Het bestuur staat de directie actief bij met raad en daad, gevraagd en ongevraagd. Gemiddeld kost de bestuursfunctie één tot drie uur per week.
De functie is onbezoldigd, maar relevante reiskosten worden vergoed. Bestuursleden worden in eerste instantie benoemd voor een periode van drie jaar en zijn volgens onze statuten in principe voor een periode van drie jaar herbenoembaar. Dit volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Het bestuur als geheel is eindverantwoordelijk voor de financiën. Binnen het bestuur bereidt één persoon de beslissingen die over het geld gemaakt worden voor: de . Samen met de beheerder vertaalt hij/zij het inhoudelijk beleid naar een financieel overzicht. In de praktijk besteedt de de boekhouding uit aan de directie en vindt jaarlijks een externe accountantscontrole plaats. Daarbij is het van belang dat hij of zij voldoende financieel en strategisch inzicht heeft om deze producten op kwaliteit te kunnen beoordelen. De maakt samen met de voorzitter en secretaris deel uit van het dagelijks bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden van de zijn als volgt:
▪ (Laten) opstellen van een financiële planning voor meerdere jaren;
▪ Controleren en beoordelen van financiële gegevens;
▪ Het ondersteunen van de directie en het toetsen van de jaarlijkse begroting en het financiële jaarverslag;
▪ Informeren van bestuur en andere belanghebbenden over de financiële stand van zaken;
▪ Is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert regelmatig, doch minstens eenmaal per jaar, de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
▪ Tekenen van betaalopdrachten boven een bepaald plafondbedrag;

Functie-eisen en vaardigheden
Naast de eerdergenoemde algemene functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de de volgende aanvullende eisen en vaardigheden.

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelController
Indicatie salaris (min – max]onbekend – onbekend
OpleidingsniveauHBO
Aantal uren (min – max)1 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVast
BrancheAdvies/Consultancy
Locaties-Gravenhage, Zuid-Holland,Nederland
Soliciteer directhttps://www.binoq.nl/vacature/penningmeester-theater-de-vaillant-den-haag/

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Leek en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.